Preskočiť na obsah

Klub dôchodcov

Klub má t. č. 76 členov. Každý člen  má možnosť zúčastňovať sa pravidelného stretnutia v klube, ktoré je každý utorok od 13.00 – 16.00 hodiny.

Naši členovia si tu vymieňajú skúsenosti v oblasti varenia, pečenia, sadenia kvetín a zeleniny.

Ak má niekto meniny či narodeniny, vždy odíde s darčekom.

V spolupráci s obecným úradom sa zúčastňujeme na akciách v obci, ako je Sekulský jarmok remeselníkov, Sekulské remeselnícke dvory, Naše hody, kde máme svoj stánok „Sekulské drobné“, ktoré výborne chutí.

Naši členovia každý rok využijú rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou (ŠÚD) väčšinou v Tatrách. Tohto roku (2010) sa zúčastnilo 12 členov rekreácie v Starej Ľubovni.

Úryvok prevzatý z občasníka SEKULE, november 2010