Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Dávid Maxian

Zástupca starostu

maxian.david@obecsekule.sk

Peter Bilický

poslanec

bilicky.peter@obecsekule.sk

Renáta Morová

poslanec

morova.renata@obecsekule.sk

Ing. Michaela Koporcová

poslanec

koporcova.michaela@obecsekule.sk

Miroslav Vávra

poslanec

vavra.miroslav@obecsekule.sk

Milan Šimek

poslanec

simek.milan@obecsekule.sk

Jakub Maxian

poslanec

maxian.jakub@obecsekule.sk

Monika Hlavenková

poslanec

hlavenkova.monika@obecsekule.sk

Mgr. Dušan Malina

poslanec

malina.dusan@obecsekule.sk

Ján Libuša

kontrolór obce

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 17. novembra 2022.