Program rozvoja

Program rozvoja obce na roky 2021 – 2027

Zverejnené 3. decembra 2020.
Upravené 14. apríla 2021.