Preskočiť na obsah

Záhradkárska organizácia

Záhradkárska organizácia v Sekuliach bola založená v roku 1971. Zakladajúcimi členmi boli Illichová Bohumila, ktorá bola aj prvou predsedníčkou ZO, Alojz Diviak, zvolený za tajomníka a ďalší. Po Bohumile Illichovej sa stala predsedníčkou Ing. Margita Kučerová CSc v roku 1974. Potom na kratšie obdobie bol predsedom Ivan Žibritovský až v roku 1984 bol zvolený za predsedu Ing. Alojz Kunštek, tajomníkom bol stále Alojz Diviak, pokladníčkou Blažena Emrichová a hospodárom bol Ján Červenka. Toto zloženie výboru zotrvalo až do roku 1997, keď z odstúpil predseda Ing. Alojz Kunštek a do roku 2010 zastávala funkciu predsedníčky Oľga Kudlová. Tajomníkom bol od roku 1985 MUDr. Ján Bobek. Po roku 1998 začal masívny pokles členskej základne zo 120 členov na 27 v roku 2010. ZO od roku 2007 usporiadala niekoľko úspešných miestnych výstav ovocia, zeleniny a kvetov. V roku 2010 odstúpila z funkcie Oľga Kudlová a za predsedu bol opätovne zvolený Ing. Alojz Kunštek, Tajomníkom bol nepretržite MUDr. Ján Bobek , pokladníčkou Blažena Emrichová, hospodárom Ján Červenka a revizorkou Ľudmila Šurinová. ZO pokračovala v organizovaní výstav, prednášok, začali sa záhradné semináre v záhradách členov, zájazda na Moravu, do Trenčína a Nitry, práca s mládežou s výraznými úspechmi a získavali sa noví členovia, keď v roku 2018 sa dosiahol počet 90.

Za odbornými vedomosťami začali dochádzať do Sekúl aj záhradkári z okolitých dedín, niektorí sú aj členmi sekulskej ZO. Od roku 2012 mala ZO svoju vlastnú webovú stránku ktorú dlhé roky spravoval Ján Vachaja. v roku 2015 bol za tajomníka zvolený Ing. Marek Kunštek, za pokladníčku Jozefka Ondrušová a hospodára Stanislav Matula.

V roku 2013 sekulskí záhradkári zorganizovali prvý ročník regionálnej výstavy Plody Pomoravia s medzinárodnou účasťou.

V roku 2015 vznikol okresný výbor malacky-Pomoravie a sekulská ZO z praktických dôvodov sa stala jeho súčasťou. Za tajomníka bo zvolený Ing. Marek Kunštek, pokladníčku Jozefka Ondrušová, hospodára Stanislav Matula a revízorku Mgr. Viera Pokorná.

Výsledky 4. ročníka vedomostnej súťaže Mladý záhradkár 29. mája 2019 v ZŠ Sekule

Kurz v predjarnom reze jadrovín a kôstkovín

SZZ ZO 13-38 Sekule organizovala v sobotu 8. februára 2020 v trvaní dve a pol hodiny intenzívny kurz v predjarnom reze jadrovín a kôstkovín pozostávajúci z hlavných teoretických poučiek a praktického rezu. Je potešitelné, že sa kurzu zúčastnili hlavne mladší záujemci o túto problematiku, z ktorých sa dvaja zároveň prihlásili za člena SZZ. Kurz sa konal pod vedením predsedu ZO Ing. Alojza Kunšteka.

Výstava kvetín, ZO SZZ Sekule 15.06.2019.

4. ročník vedomostnej súťaže Mladý záhradkár 29. mája 2019