Preskočiť na obsah

Slovenský červený kríž

Najmasovejšou organizáciou v obci sa stal Červený kríž, ktorý vznikol v roku 1953 zásluhou MUDr. Gejzu Dallosa. Veľké množstvo členov, prevažne žien, bolo školených v zdravovede, poskytovaní prvej pomoci a ošetrovaní.Medzi členmi sa úspešne rozširovala myšlienka bezpríspevkového darcovstva krvi. V mnohých aktivitách spolupracoval Červený kríž Sekúl z člemni ČK z Moravského Svätého Jána, spolu organizovali nábory a odovzdávanie krvi.

V kultúrnovýchovnej činnosti sa venovali usporadúvaniu zábav, divadlu, finančné výnosy z ktorých išli vždy na fond ČK, nacvičovaniu príležitostných programov, organizovaniu zájazdov, školení a súťaží.

Do októbra 1978 bol predsedom MUDr. Staňo, v období od novembra 1978 do 1994 pani Polčinová. Členovia absolvovali stovky odberov, mnohí z nich boli vyznamenaní. Zlatú Jánskeho plaketu za bezpríspevkové darovanie krvi obdržal v roku 1997 Konštantín Kudla, striebornú plaketu má 8 členov ČK, bronzovú až 120 občanov. Z celkového počtu členskej základne – 350, je to naozaj úctyhodné číslo. Vyznamenanie za činnosť v organizácii získala v roku 1998 bývalá predsedníčka Polčinová, keď jej bola udelená Strieborná medaila Henriho Dunanta. Dnes je predsedníčkou Marta Vávrová.

Viera Drahošová

Slovenský červený kríž miestny spolok Sekule

V piatok 02.03.2012 sa uskutočnilo stretnutie členov Slovenského červeného kríža a bezpríspevkových darcov krvi z našej obce.


Držitelia zlatej Jánskeho plakety:

Blažek Jozef,
Holenka Marian,
Janíková Helena,
Ježek Štefan,
Kleinedler Vladimír,
Kudla Konštantín,
Šurečková Marta,
Vávrová Ľudmila.

Držitelia striebornej Jánskeho plakety:

Báňa Štefan,
Ježek Radovan,
Koch Milan,
Kunštek Štefan,
Mračnová Margita,
Maxian Vladimír,
Maxianová Jarmila,
Pavlovič Augustín st.,
Planka Ján,
Rusňák Štefan,
Sprušanský Ján ml.,
Štermenský Cyril,
Šureček Adrián,
Zemek Štefan.

Držitelia bronzovej Jánskeho plakety:

Báňa Pavol,
Bolf Jozef,
Emrich Štefan ml.,
Hlavenková Monika,
Jediný Ján,
Koch Jaroslav,
Markovič Štefan,
Maxian Ján,
Maxian Jozef,
Štermenský Rudolf,
Tiklová Mária,
Vávrová Kristína,
Záhalka Michal.

Okrem týchto bezpríspevkových darcov krvi sa pravidelných odberov krvi organizovaných MS SČK Sekule zúčastňuje 15 – 20 členov alebo sympatizantov SČK. Držitelia plakiet i darcovia krvi dostali od obce finančnú poukážku.
Všetkým menovaným aj nemenovaným darcom krvi ešte raz ďakujeme.

Najbližší termín odberu krvi je 07. mája 2012 v Skalici.
Tešíme sa na hojnú účasť.

MS SČK Sekule