Prevádzkový poriadok kanalizácie

Oboznámenie občanov s prevádzkovým poriadkom kanalizácie:

Prevádzkový poriadok kanalizácie – 

Zverejnené 21. januára 2021.
Bez úpravy .