Hlásenia rozhlasu

Nahlasovanie stavu meračov

Vážení občania, Pripravili sme pre vás jednoduchý online formulár, pomocou ktorého nahlásite stav meračov tlakovej kanalizácie jednoducho a hlavne rýchlo. Nahlásenie stavu merača môžete vykonať pomocou online formulára, prípadne na mailovú adresu kristofcova@obecsekule.sk alebo telefonicky tel. kontakt  034/7770211 do 30.11 2022. Pokiaľ poznáte ľudí, ktorí nemajú možnosť použiť online formulár alebo je potrebné im asistovať… Čítať viac

Úprava úradných hodín na obecnom úrade

Obecný úrad Sekule oznamuje občanom úpravu úradných hodín obecného úradu do odvolania. Úradné hodiny Obecného úradu sa upravujú takto: Pondelok:    7:00 – 14:30 Utorok:        7:00 – 14:00 Streda:        7:00 – 17:00 Štvrtok:       nestránkový deň Piatok:         7:00 – 13:00 O zmene úradných hodín do pôvodného režimu Vás budeme vopred informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Návrh zmeny CP vlakov od 11.12.2022 – pripomienkovanie

Vážení občania, Vážení občania, v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov  železničnej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2022/2023 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k návrhu cestovného poriadku ŽSR od 11.12.2022 nejaké požiadavky resp. pripomienky, môžete ich zaslať na email obecnyurad@obecsekule.sk alebo osobne nahlásiť na obecný úrad do termínu 02.07.2022.

Schôdza záhradkárov

Zväz záhradkárov Sekule pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v nedeľu 19. júna 2022 o 14. hodine v KD Sekule. Výbor ZO sa teší na Vašu účasť !

Vydávanie rozhodnutí – MŠ

Riaditeľka MŠ Sekule oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  na školský rok 2022/2023, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí si môžu prebrať v čase 16.06 a 17.06. 2022 od 9.00 do 16.00 hodiny v  Materskej škole Sekule. Rozhodnutia si musia obaja zákonní zástupcovia prebrať osobne.

Zatvorený obecný úrad

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok a piatok, t.j. 12. a 13. mája bude Obecný úrad Sekule z dôvodu prípravy jarmoku  zatvorený.

Sekule opäť ožijú jarmokom

Jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí obce Sekule je Sekulský jarmok remeselníkov. Tento jarmok predstavuje návrat k tradíciám dávnych remesiel dôležitých pre život a rozvoj obce. V poradí 21. Sekulský jarmok remeselníkov v novom termíne (14.máj) sľubuje opäť predviesť obec v najlepšom svetle. Po celom centre obce budú rozvoniavať čerstvé jedlá, ktoré v sebe tiež nesú tradíciu a… Čítať viac

Zápis detí do MŠ

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE SEKULE       PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 6  vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, sa prijímanie detí… Čítať viac

UPRACME SI NAŠE OKOLIE

Obec Sekule spoločne s Poľovníckym združením Sekule pozývajú všetkých priateľov prírody na jarné upratovanie chotára obce.Brigády sa tradične zúčastňujú spoločenské organizácie a občianske združenia, ktoré čistia pridelené úseky. Obyvatelia našej obce sa pripoja k niektorej z organizácií. Po skončení upratovania pozývame účastníkov brigády na občerstvenie a poľovnícky guláš. Veríme, že sa zídeme v dostatočnom počte… Čítať viac

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Sekule oznamuje rodičom, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dvoch fázach. 1.fáza – elektronická prihláška Zápis sa v prvej fáze uskutoční elektronickou formou vyplnením prihlášky. Elektronickú prihlášku môžu rodičia vyplniť výlučne v termínoch 1.-18.4.2022. (Nie je potrebné, aby rodičia navštívili základnú školu.) Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o… Čítať viac

Termín odpočtu meradiel prevádzkových hodín čerpadla domovej čerpacej stanice

oznamujeme občanom, že odpočet meradla počítajúceho prevádzkové hodiny čerpadla (ďalej „meradla“) domovej čerpacej stanice, ktorá slúži na odvádzanie odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie obce Sekule sa uskutoční v 10. týždni 2022 t.j. od 07.03.2022 (pondelok) do 11.03.2022 v čase od 08:00 – 14:30 hod. V súvislosti s odpočtom meradla si Vás dovoľujeme požiadať o sprístupnenie meradla. Pokiaľ pri… Čítať viac

Čestné prehlásenie – kompostovanie

Vážení občania, obec Sekule pripravila Čestné prehlásenie – návratku pre účely oznámenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, či domácnosť vykonáva likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním alebo požaduje o zabezpečenie kompostovania obcou. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník… Čítať viac

Odpočet plynu

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽA ZEMNÉHO PLYNU Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.,     v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. si Vás dovoľujú informovať, že v mesiaci február ma byť na Vašom odbernom mieste vykonaný fyzický odpočet zemného plynu prostredníctvom odpočtára Slovenskej pošty. V rodinných domoch bude odpočet vykonávaný ako po minulé roky, prosíme o sprístupnenie… Čítať viac

Do konca januára je treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

Každý vlastník nehnuteľnosti, teda napríklad bytu, domu či pozemku, v ktorého vlastníctve nastala počas minulého roka nejaká zmena, je povinný do 31. januára podať obci priznanie k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť sa týka každého, kto nehnuteľnosť získal kúpou, darom alebo dedením. To platí aj v prípade, ak sa zmenil účel stavby, skolaudovali ste dom alebo získali stavebné… Čítať viac

Prerušenie prevádzky materskej školy

Riaditeľka MŠ Sekule oznamuje rodičom, že na základe pokynov RÚVZ Senica, bude z dôvodu ochorenia COVID-19 a karanténe niektorých zamestnancov MŠ prerušená prevádzka                  od 14.12.2021 vo všetkých triedach. Deti musia absolvovať desaťdennú povinnú karanténu, nakoľko boli  v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou. Prevádzka MŠ v bežnom režime bude od 10. januára 2022 (pondelok).

Upozornenie

Na základe podnetov od občanov oznamujeme, že v poslednom čase sa po našej obci pohybujú občania, ktorí ponúkajú po domoch svoje služby. Žiadame občanov, aby dobre zvážili tieto ponuky, ktoré môžu byť pre občanov v konečnom dôsledku veľmi nevýhodné. Preto prosím zvážte prijatie takýchto neuvážených ponúk od podomových poskytovateľov služieb bez predchádzajúcej dohody s Vašimi príbuznými.

Otvorenie nového školského roku

Vážení rodičia, milí žiaci, 2. septembra 2021 t.j. vo štvrtok, otvoríme v našej základnej škole nový školský rok 2021/2022. Organizácia nástupu bude nasledovná: Žiaci 1. ročníka a ich rodičia prídu do budovy školy hlavným vchodom v čase od 7,45 do 7,55 hod.  Je potrebné, aby mali všetci prekryté horné dýchacie cesty. Rodičia aj deti odovzdajú pri vstupe do… Čítať viac

Upozornenie – vývoz plastov a papiera

Na základe zmluvy, ktorú má naša obec s organizáciou FCC Slovensko, s.r.o. a vykonáva zvoz separovaného zberu – plast a papier upozorňujeme občanov nasledovne: Nakoľko je v zmluvných podmienkach vývoz separovaného papiera a plastov vrecovým systémom, žiadame občanov, ktorí majú na uvedené komodity vlastné nádoby, aby separované zložky ( papier a plast) v deň zvozu dávali na zber v 120… Čítať viac

Stravovanie detí v MŠ a ZŠ po novom

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ alebo ZŠ v Sekuliach a od 1.9.2021 sa budú stravovať v školskej jedálni, že po splnení zákonných podmienok majú deti nárok na dotáciu na stravu. Jedná sa o deti, ktoré žijú v domácnosti: – ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, – ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, – ktorej členovia si… Čítať viac

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava oznamuje občanom, že   dňa 09.08.2021. v čase 07:45:00 hod. do 15:00:00 hod. budú bezdodávky elektriny nasledovné čísla: SEKULE č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,62/2,3,62/8,62/9,400/OP, 432/BL/2252/2,5,442/VE,442/ZA, 447/BL,448,490,491,492,493,494,495,496,497,498/VE, 499,500,501,502,503,504,505,506,507/VE,508,612,613,613/VE,615,616,617,618,619,620, 621,623,623/VE,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,637/4,637/5,637/6, 638/OP,638/ZA,639,640,641,642,643,644,646,647,648,649,650,651,652,654,657,659, 659/ZA,660,661,662,663,664, 664/VE,665,666,666/ZA,667,669,672,672/TS,684,690,694,697, 698,701,702,703,704,705,707/,709,963/BL,1049,1050, p.č. 2010/3,2010/14,2148/12,2229/1, 2277/6 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za… Čítať viac

Všetky hlásenia rozhlasu

Zverejnené 3. júna 2022.
Bez úpravy .