Preskočiť na obsah

Záhradkár: Aktuálna ochrana rastlín

Zverejnené 9.4.2024.

Kategória

Sekulskí záhradkári upozorňujú pestovateľov sliviek na nálet piliarky slivkovej
a žtej na kvitnúce stromy slivkovín. Piliarky v našich podmienkach sú schopné
zlikvidovať väčšinu mladých plodov, ktoré po vyliahnutí lariev v ich vnútri
všetky opadnú. Postrek sa vykonáva vtedy, až sú opadnuté biele korunné
lupienky a teda na slivky už nanalietavajú opelovače. Ošetrenie treba
vykonať povoleným prípravkom Sanium ultra spolu so zmáčadlom.

Zvlášť upozorňujeme na vysoký výskyt nebezpečnej moniliozy na
kôstkovinách, hlavne marhuliach, višniach, čerešniach a tiež i na slivkách.
Stav je devastujúci na tých stromoch, kde boli kvety a letorasty poškodené
mrazom a následne sa vyskytli zrážky vysokých úhrnov. Odporúčame
mechanicky odstránit všetky teraz už suché letorasty a kvety, odstránit
všetky časti s výskytom glejotoku po zdravé drevo a vyvíjajúce sa listy. Po
mechanickom ošetrení nasleduje podpora organickými fungicídmi ako je
Prolectus, alebo Signum. Pozorne treba sledovať výskyt listových vošiek na
marhuliach.

Porasty zimného cesnaku v tomto období odporúčame prihnojiť dusíkatým
hnojivom-síran amónny, alebo liadok amónny, v desaťdňových intervaloch
ošetrovať proti fúzavke cesnakovej.

Vyzývame pestovateľskú verejnosť na striktné dodržiavanie medodických
pokynov uvedených v príbalovom letáku používaných chemických
prípravkov.

Majiteľom feromónových lapačov oznamujeme, že termín ich inštalácie bude
cestou miestneho rozhlasu a obecného webu včas oznámený.

Sekule 4. 4. 2024

Ing. Alojz Kunštek, predseda