Verejná vyhláška – zmena rozhodnutia o umiestnení stavby

Zverejnené
8. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2021 − 26. februára 2021