Preskočiť na obsah

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov