Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
20. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. októbra 2022 − 6. novembra 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Miroslav Polák, nar. 26.10.1971, , bytom Sekule, od 20.10.2022 Okresný súd Senica.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte  v Sekuliach počas úradných hodín do 6.11.2022

Dátum vyvesenia: 20.10.2022

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ: Okresný súd Senica
Adresát: Miroslav Polák, Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.