Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 7. decembra 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk Exekútorský úrad, JUDr.Ing.Roman Liščák- súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec  pre adresáta : Vasyl Rebar, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Sekuliach v lehote do 9.12.2022.

Dátum vyvesenia: 23.11.2022

Detaily

Dátum uloženia: 23. novembra 2022
Odberná lehota: 9. decembra 2022
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Exekútorský úrad, JUDr.Ing.Roman Liščák- súdny exekútor Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec 
Adresát: Vasyl Rebar, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.