Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení stavby

Zverejnené
22. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2023 − 5. apríla 2023
Kategória

Prílohy