Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení stavby

Zverejnené
31. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2022 − 14. apríla 2022
Kategória

Prílohy