Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
17. októbra 2022
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ: IVOS s.r.o. 

Druh a počet drevín: smrek 2ks, breza 1 ks, lipa 2 ks, tuja 17 ks, BUXUS – krovitý porast 49 m2

Pozemky v k.ú. Sekule: „C“ 249/1, 249/2

Dátum doručenia žiadosti: 17.10.2022

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  21.10.2022

Prílohy