Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania – výrub drevín

Zverejnené
17. februára 2023
Kategória

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:          Dobrovoľný hasičský zbor Sekule

Druh a počet drevín: smrek obyčajný 5 ks

Pozemky v k.ú. Sekule:   „C“ 261/3

Dátum doručenia žiadosti: 16.02.2023

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  24.02.2023

Prílohy

Žiadne prílohy.